Elektriska arbeten

Specialist på installationer inom el, tele, teknik och efterföljande service och underhåll. 

 

Tillfällig el & byggbelysning

Vi tar hand om din för- och färdiganmälan till nätägare.Vi hjälper företag och byggarbetsplatser med att planera, dimensionera och installera tillfällig el och byggbelysning kostnadseffektivt. Uthyrning av produkter  så som huvudcentraler, fördelningscentraler, undercentraler och skarvkablar 3-fas.48V belysningssystem med transformator och bojlampa samt bojlampa med nödbelysningsfunktion.  

Belysning

Belysningstekniken utvecklas snabbt och själva användningsområdet. Och i vilken typ av lokal belysningen används påverkas det kraftigt hur hållbar belysningen upplevs. Det är viktigt att välja rätt belysningsteknik för ändamålet. Vi erbjuder lösningar för behovsanpassad belysningsstyrning, interiörbelysning, industri, bostäder, utomhus och gatubelysning.

Service & Underhåll

Oplanerade driftstopp och fel kan orsaka stor ekonomisk skada. Genom ett fullgott underhåll av elektriska system minskar den risken. Underhållet skräddarsys efter ert behov . För att hålla driften igång är det högst väsentligt att så snabbt som möjligt identifiera störningen och utföra de åtgärdsarbeten som situationen kräver. 

Projektering

Vi tar fram underlag och lösningar vid ny‐ och ombyggnation för alla typer av fastigheter. Effektiv installation och en bra slutprodukt kräver genomtänkta och noggranna underlag. När vi levererar handlingar för projekt inom el, tele och teknik så tar vi ett övergripande ansvar. Det gör att det blir kostnadseffektivt och att tidsplaner hålls. Det gäller att hitta en väl avvägd lösning som stämmer överens med kundens behov. En överdimensionerad anläggning blir onödigt kostsam medan en underdimensionerad anläggning inte klarar av att leverera funktioner enligt vad som förväntas. Vi erbjuder tjänster inom elsystem och kraftsystem vid ny- och ombyggnationer och är specialister inom el- centraler, kanalisation, ledningsnät, eluttag, strömställare, ljusreglering, belysningsinstallationer.

Elinstallation

Vi har nödvändiga certifikat och behörigheter för att arbeta professionellt och enligt gällande myndighetskrav. Och utför elinstallationer i samband med såväl ombyggnationer som nybyggnationer. Som kund hos oss erbjuds du alternativa lösningar utifrån dina unika förutsättningar och din situation. Med kunniga, tillmötesgående och erfarna medarbetare samt trogna leverantörer av förstklassiga produkter kan vi snabbt täcka ditt behov med högkvalitativa elinstallationer.

Styrsystem

KNX – världens enda standard för hem och fastighetsautomation

Vare sig det handlar om ett enfamiljshus eller ett stort kontorskomplex, kraven på en enkel och mångsidig kontroll av luftkonditionering, belysning och tillgång till dessa system ökar ständigt. Samtidigt ökar också behovet av energisparande lösningar. Bekvämlighet, säkerhet och energisparande lösningar går endast att uppnås genom en intelligent styrning och övervakning av byggnadens system.

Avancerad styrteknik ska vara enkel att använda, allt annat är ett misslyckande. Ett mervärde ska förhöja upplevelsen, tillföra enkelhet och underlätta vardag och verksamhet. Det är vår grundläggande vision om hur ett styrsystem ska vara utfört. Vi hjälper er att nå ert slutmål och funktionsbeskrivning i projektet. Vi utför installationen och programmerar KNX-systemet.

Konsultering

Vi hjälper er som el- konsult att säkerställa att dimensionering och uppbyggnad av olika typer av el- system är rätt utförda. Rådgivning kring komponentval och val av system utifrån ny eller befintlig handling eller utifrån platsbesök. Status och riskbedömningar inför ombyggnationer och ingående kontroll av en anläggning.

 

Bolagsledning

Jimmy Lundberg

VD / Projektledare

0708-90 14 50

jimmy@electro-tek.se


Birger Lundberg

Arbetschef

0707-74 47 11

bigge@electro-tek.se


 .

           


© Copyright ELECTRO-TEK STOCKHOLM AB